Manifest Daniely Kovářové

Tisková konference 11. 4. 2022 - vyhlášení kandidatury do Senátu

Nedovolme ničit starý dobrý osvědčený normální svět! Je náš!

Svět se nám mění před očima. Přestává být normálním, jak jsme ho znali. Ale ne sám od sebe, on je násilně měněn lidmi, kteří prý nejlépe vědí, jak máme žít, aby nám bylo lépe. A pokud se nechceme mít lépe podle těch jejich představ, chtějí nás k tomu donutit.
Oni vědí nejlíp, jak mají vypadat naše rodiny, naše soužití, jak máme pracovat, jak máme bydlet, jak máme cestovat, co máme jíst, co a za kolik nakupovat, jak máme správně korektně mluvit, jak vychovávat své děti. 

Nedovolme, aby se svět stal pokusnou laboratoří pro jejich experimenty. 

Chraňme náš normální sousedský svět. Jak? Začněme tím, že nebudeme podléhat tlakům, abychom se sami změnili a zahodili svou normálnost, abychom se za ni začali stydět. Buďme normální a buďme na svou normálnost hrdi. Pak bude normální i náš svět. Jako senátorka budu zastupovat nejen všechny voliče svého obvodu č 7. 

Budu zastupovat všechny normální lidi. A bude mě slyšet.

JUDr. Daniela Kovářová


 
 
 
 


Chraňme normální světJUDr. Daniela Kovářová